Књига Крајина

ЦЕНОВНИК УСЛУГА

Лектура и коректура

Број лекторских страна 1 1-10 10-50 50-100 преко 100
Лектура и коректура 5 3 2,5 2 1,5
  • Једну лекторску страну чини 1800 карактера са проредом.
  • Цена услуге смањује са са повећањем броја лекторских страна за обраду.
  • Цене су изражене у еврима, исплата је у динарској противвредности.

Техничка обрада текста

Број страна 1 1-10 10-50 50-100 преко 100
Прелом текста 2,5 2,2 2 1,5 1
Прелом текста са сликама 5 4 2,5 2 1,8
  • Цене се могу кориговати након увида у достављени материјал.
  • Цене су изражене у еврима, исплата је у динарској противвредности.